Skip to Main Content

An Ghaeltacht

Ireland Map
An Ghaeltacht a thugtar ar an chuid sin d'Éirinn ina bhfuil an Ghaeilge fós ina teanga pobail agus tá an cultúr agus na traidisiúin a bhaineann léi beo, bisiúil go fóill.

Tá na pobail labhartha Gaeilge seo scaipthe ar fud seacht gcontae agus na ceithre cúigí. Ar chósta an iarthair is mó atá na Gaeltachtaí suite sna contaetha Dún na nGall, Maigh Eo, Gaillimh agus Ciarraí agus fosta i gCorcaigh, An Mhí agus Port Láirge. Tá go leor ionad saoire éagsúla agus suimiúla sna ceantracha seo.

I ngach réigiún acu tá saibhreas oidhreachta agus béaloidis, cultúir agus traidisiúin agus blas ar leith dá bhféiniúlacht ag pobal an cheantair. Anseo a gheobhaidh tú 'Éire ár sinsear'!