Skip to Main Content

Bailte

Ireland Map

Brú na Bóinne
Tá Brú na Bóinne suite i gContae na Mí idir Baile Shláine agus Droichead Átha, turas taitneamhach éasca ó Ráth Cairn agus Baile Ghib. Sníonn an Bhóinn mhaorga tríd an áit seo ar a turas chun na farra...

An Mhí... Dúiche Dhiamhair Stairiúil
Tá Ráth Cairn agus Baile Ghib, i nGaeltacht na Mí, i ndúiche na Rí, croílár Éire na nGael... Sáraíonn Contae na Mí imeacht na haimsire féin. Ní foláir nó is bródúil iad anamnacha na nArd Ríthe, Banrío...


Teamhair na Rí - Cnoc Ríoga
Is minic cuairteoirí ón iasacht ag rá gurb ionann turas ar an tír seo agus múscailt domhínithe mothúcháin. Rud is ea é a thugann ar chuairteoirí teacht anseo arís agus arís eile. Déan do mhachnamh ar...