Skip to Main Content

Do Chuairteoiri

Ireland Map
Sí an Bhrú
Tá Sí an Bhrú ar cheann de na séadchomharthaí is cáiliúla san Eoraip. Tógadh breis is 5000 bliain ó sin é. Tá pasáiste fada cloch ag síneadh siar isteach sa tuama go dtí an láthair adhlactha. Tá an t-iomlán ina thulach mór groí. Tá breis agus acra talún faoin tulach seo. Tá sé comhdhéanta de bhreis agus 200,000 tonna cré agus cloch.

Is é an gné is suimiúla agus is cáiliúla de ghnéithe éagsúla an Bhrú ná an oscailt bheag os cionn an dorais. Le breacadh lae ar ghrianstad an Gheimhridh, an lá is giorra sa bhliain (Nollaig 21) agus cúpla lá eile roimhe sin agus ina dhiaidh, tagann ga gréine isteach sa phasáiste agus sileann siar isteach go dtí cúl an tseomra. Is féidir gur cheap na feirmeoirí Neoiliotacha gur chomhartha athbhreithe é seo, agus an athbhliain ag athnuachan na beatha sna hainmhithe agus sna barraí araon.

« Ar ais 

Ledwidge an File
Tá áiteanna eile spéisiúla gar do Ráth Cairn agus Baile Ghib. Ní fada uathu Caisleán Bhaile Átha Troim, An Mhainistir, an baile oidhreachta Ceanannas agus Músaem Tí Ledwidge lámh le Baile Shláine. Is ann a mhair Francis Ledwidge, file cáiliúil ó Chontae na Mí, a maraíodh sa chéad Chogadh Domhanda.

A burst of sudden wings at dawn,
Faint voices in a dreamy noon,
Evenings of mist and murmurings,
And nights with rainbows on the moon...

« Ar ais