Skip to Main Content

An Tulach, Ros a`Mhil, An Cheathru Rua agus Ceantar na nOilean

Ireland Map

The Gael Saoire An Tulach, Ros a`Mhíl, An Cheathrú Rua agus Ceantar na nOileán
Athraíonn an tírdhreach de réir a chéile agus duine ag dul níos faide siar thar na gcoláistí samhraidh Gaeilge agus Séipéal na Tulaí. Tá an ceanncheathrú ag TG4, an tseirbhís Teilifíse Gaeilge, ar An Tulach agus tamall siar uaidh sin craobhaíonn an bóthar ar chlé chuig caladh Ros a’ Mhíl, ceann de phríomhchalafoirt iascaireachta na hÉireann. Is í seo an ché ar an mórthír as a bhfágann na báid farantóireachta go rialta chuig Oileáin Árann. Chomh maith leis sin tá Túr Martello suimiúil i Ros a Mhíl. Tabharfaidh an bóthar ar chlé ó Raidió na Gaeltachta (ceanncheathrú Stáisiún Raidió na Gaeltachta) ag Casla go dtí sráidbhaile na Ceathrún Rua muid, áit a bhfuil calaí foscúla, tránna agus cladach uathúil coiréil. Tá An Cheathrú Rua ar leithinis ar chiumhais an Atlantaigh agus tá roinnt radharcanna den scoth ar fad ann.

Cas i lár An Cheathrú Rua agus lean ort trí Bhéal an Daingin agus isteach leat i gCeantar na nOileán. Lonnaithe idir Cuan Chill Chiaráin agus Cuan an Fhir Mhóir, is iad Eanach Mheáin, Leitir Móir, Garumna agus Leitir Mealláin na príomhoileáin. Tá teacht ar na hoileáin sin trí shraith droichead agus tóchar, a tógadh ag deireadh an naoú céad déag. Níl na hoileáin seo ar an bpríomhbhealach turasóireachta agus dá bhrí sin tá siad fós gan mhilleadh agus is beag duine a théann chucu. Tá ciúnas agus aonaracht as cuimse anseo sa cheantar neamh-mhillte seo agus gheobhaidh tú tránna glana, siúlóidí le radharcanna iontacha agus suaimhneas ann. Lonnaithe ar Eanach Mheáin tá cúrsa uathúil gailf naoi bpoll a théann ó oileán go hoileán chomh maith le clubhteach ceanntuí. In aice láimhe is féidir tithe saoire a fháil ar cíos.

Tá clú agus cáil ar na hoileáin sin as a mbealach uathúil maireachtála, áit a maireann traidisiúin seanbhunaithe lámh ar lámh leis an saol nua-aimseartha. Baineann stair shaibhir leis na hoileáin, stair is léir óna séadchomharthaí ársa, ó thréimhsí réamhstaire agus Críostaí araon. Seo an áit leis an am a bhí a bhraistint, le Éire na gCeilteach agus Éire na nGael a aireachtáil.

« Ar ais