Skip to Main Content

Ciarrai

Ireland Map
Gaeltacht Chiarraí
An Fharraige Mhór a dhear agus a dhealbhaigh Corca Dhuibhne anseo ar imeall iarthair na hEorpa. Síneann leithinis iontach Chorca Dhuibhne siar ó bhaile Thrá Lí, príomhbhaile an chontae agus ó shráid Chaisleán na Mainge go dtí Ceann Sléibhe, agus ar a aghaidh sin amach oileánrach an Bhlascaoid. Ar an trá theas tosnaíonn an Ghaeltacht idir Abhainn na Scáil agus Lios Póil. Ar an taobh ó thuaidh tá teora lámh le Bréanainn agus An Clochán ne féile agus na fáilte. Is é baile beosach gnóthach Daingean Uí Chúis príomh láthair dhaonra na leithinse. Siar ón nDaingean tá mórán áiteanna nach tearc a gcáil sa stair agus sa litríocht, áiteanna dála Ceann Trá, Dún Chaoin, Baile an Fheirtéaraigh, Feothanach, Baile na nGall agus An Blascaod Mór. Tá sléibhte maorga anseo. Tá tránna móra, breátha, glana, neamhthruaillithe anseo. Níl áit is fearr ná is deise ná an áit seo ar theorainn iarthair na hEorpa do shiúlóirí, galf, snámh agus eachtraíocht fharraige, seoltóireacht, iascach trá agus farraige nó fámaireacht ag breathnú ar áilleacht tíre. Tá rud do gach duine anseo sa Ghaeltacht seo, an chuid den Eoraip is cóngaraí do Mheiriceá.


Tá Gaeltacht Uíbh Ráthach timpeall ar Mhór Chuaird Chiarraí – Baile an Sceilg agus Bá Naomh Fhionáin ar an gcósta agus Máistir Gaoithe fan an ghleanna cois Abhainn na hUíne.Tá radharcra aoibhinn sléibhe agus farraige chomh breá agus atá in Éirinn anseo, le radharcanna iontacha ar Sceilg Mhichíl agus Oileán na gCánóg.

Ní cuairt ar Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh iomlán gan léargas a fháil ar Na Scealga. Trí oileán atá san oileánra seo – Sceilg Mhichíl mar a raibh mainistir sa luath-Chríostaíocht, An Sceilg Bheag lena coilíneachtaí éan agus Oileán na gCánóg. Tugtar suntas ar leith do sheandálaíocht Sceilg Mhichíl agus do na hiarsmaí atá fós ar marthain ann. Tá tábhacht ar leith don éanlaith sna carraigeacha garbha farraige seo. Láthair le tábhacht domhanda don ngainéad is ea An Sceilg Bheag.