Skip to Main Content

Bailte

Ireland Map

Baile an Fheirtéaraigh
Fág Baile an Fheirtéaraigh i do dhiaidh agus gabh tríd An Mhuiríoch agus Feothanach. Lean ort go Cuas an Bhodaigh. Ón gCuas a thug Naomh Bréanainn agus a champlacht aghaidh ar Mheiriceá. Creidtear ...

Cathair Dónall agus Doire Fhíonáin
Gabhann an bóthar ón gCoireán go dtí Cathair Dónall agus Doire Fhíonáin tré chonair dhiamhair Chom an Chiste go hard os cionn an Ribhéar, an Scairbh agus na hoileáin eile. Tá iarsmaí ó ré an Chré-umha...


An Clochán-Bhréanainn
Tá mar a bheadh saol eile ann i gceantar An Chlocháin-Bhréanainn ag bun Bhréanainn. Tá meascra aoibhinn de shléibhte agus ghleannta agus uaigneas na síochána ann. Tá iarsmaí na haimsire caite mórthi...

Corca Dhuibhne
Is an stráiche tríocha míle slí seo lena sléibhte maorga, a gleanna aoibhne, a tránna cluthara, a cuasa cianaosta príomh stórchiste seandálaíochta na hÉireann ón réamh-Chríostaí agus ón ré luath-Chrío...


Daingean Uí Chúis
Is é Daingean Uí Chúis príomhionad pobail na Gaeltachta seo. Tá glór na nGael idir teanga agus ceol bríomhar anseo mar a chothaíonn siad féiniúlacht ar leith sa chuid seo den nGaeltacht. Thíos ag an gcé t...

Dún an Óir
Tá leac cuimhneacháin i nDún an Óir don 600 Spáinneach agus dá gcomrádaithe Iodálacha a tháinig i dtír anseo i 1580 le tacaíocht a thabhairt d’éiri amach. Dhein na Briotanaigh coscairt agus sléacht or...


Lios Póil
Is é Lios Póil, lámh leis an Mhinaird lena chaisleán agus a trá aoibhinn, geata na Gaeltachta ar an mbóthar theas. Tá tarbhealch i Lios Póil ina mheabhrúchán dúinn ar Iarnród Gaile an Daingin. Bhí a...

Na Blascaoidí
Leanann an bóthar siar amach ón Daingean cois cósta lámh le Fionn Trá. Ní fada ó Cheann Trá an Músaem Ceilteach/Réamhstaire agus go gairid ina dhiaidh sin séadchomharthai réamhstaire dála An Dún Beag...


Gaeltacht Chorca Dhuibhne
Síneann Corca Dhuibhne siar amach ó bhaile Thrá Lí, baile riaracháin an chontae, thar Chaisleán na Mainge go dtí Ceann Sléibhe agus na Blascaoidí san Aigeán Atlantach. Ar an taobh ó dheas tá tosach na...

Uíbh Ráthach
Leithinis mór is ea Uíbh Ráthach idir Chuan an Daingin agus An Ribhéar. Tá dreach tíre agus trá agus sliabh fíor álainn anseo. Tá an ceantar Gaeltachta anseo ar chuid de rinn na leithinse agus glean...


An Sceilg, Baile an Sceilg agus An Gleann
Tá an geata isteach sa Ghaeltacht seo in aice le Com an Easpaig, ceann de na pointí is airde in Éirinn gur féidir a bhaint amach i ngluaisteán. Tá éagsúlacht neamhghnách mara agus tíre anseo. Tógtar c...

Fionn Trá, Dún Chaoin agus na Blascaoidí
Sníonn an bóthar siar cois cósta ón Daingean go dtí Ceann Trá, láthair an scéil úd “Cath Fionntrágha”. Tá an scéal seo ar fáil i lámhscríbhinn ón 15ú céad, atá anois sa leabharlann Bodleian in Oxford ...