Skip to Main Content

Do Chuairteoiri

Ireland Map
Suíomhanna Stairiúla
Tá cáil ar Dhún Chaoin mar gheall ar áilleacht na dúiche, na radharcanna ar an mBlascaod agus na hailltreacha móra atá cois cósta ann, agus mar gheall ar an gcultúr Gaelach a mhaireann ann i gcónaí. Is ionann turas ar Ionad an Bhlascaoid Mhóir anseo agus turas a thabhairt ar shaol na ndaoine a mhair ar an Oileán agus spléachadh a fháil ar an saibhreas litríochta atá againn ó scríbhneoirí an Bhlascaoid - leithéidí Peig Sayers, Tomás Ó Criomhthain agus Muiris Ó Súilleabháin. Aistríodh saothar na ndaoine áirithe sin go mórán teangacha ar fud an domhain. Tá mórmheas ar leabhair na n-údar seo. Ina measc tá An tOileánach, Fiche Bliain ag Fás agus Peig.

« Ar aisMúsaem Chorca Dhuibhne
Tá léiriú maith ar shaibhreas geolaíoch, fásra agus seandálaíochta na dúiche sa Mhúsaem seo. Cuirtear taispeántas taistil ar fáil ó thráth go chéile. Tá cuid mhaith nithe ann a thugann léargas ar ghnéithe de stair Chorca Dhuibhne.

« Ar aisRíocht an Fhíoruisce
Feictear iarsmaí seanda ó aimsir na gCeilteach i Ríocht an Fhíoruisce, leithéidí clocha ogham, tuama dinge, crannóg agus áitreabh locha. Tá fáil ar mhadraí uisce, sionnaigh agus collaigh ann agus tá os cionn 20 speiceas d’éanlaith sheilge i bpáirc chaomhnaithe ann. Tá feirm bhreac ag feidhmiú ann chomh maith. Tá slata iascaireachta le fáil ar cíos ann agus is féidir le cuairteoirí sásamh a bhaint as an spórt agus an sult a bhaineann le iasc a thabhairt i dtír.

Déan Teagmháil:
Tel: 066 9151042

Web: http://www.freshwaterexperience.com

« Ar aisDíseart
Tá sé mar aidhm ag Díseart é a chur ar chumas daoine eolas agus tuiscint a fháil trí staidéar a dhéanamh ar ár gcultúr dúchais agus Ceilteach i dtaca le teanga, litríocht, béaloideas, stair, seandálaíocht, spioradáltacht, luachanna, ealaín, ceol agus dlí. Cuireann Díseart cúrsaí ar fáil agus spreagtar imeachtaí cultúrtha sna réimsí seo. Le feiscint chomh maith sa Díseart tá fuinneoga Harry Clarke, duine de mhór cheardaithe le gloine dhaite na tíre seo. Sé radharc ó bheatha Chríost i ngloine dhaite atá ar maos le gile, siombail agus le barr áille. Is féidir na fuinneoga a fheiscint ó Luan - Satharn, Meitheamh go Meán Fómhair agus ó Luan go hAoine an chuid eile den bhliain. Níl aon chostas i gceist.

Déan Teagmháil:
Tel: 066 9152476

Web: http://www.diseart.ie

« Ar aisIonad an Bhlascaoid
Ceiliúradh ar shaothar litríochta na mBlascaodach, a dteanga, a gcultúr agus a dtraidisiún is ea Ionad an Bhlascaoid Mhóir i nDún Chaoin. Is aidhm don Ionad, atá ar aghaidh na nOileán amach, saol an Oileáin a chur i láthair an turasóra. Tá bailiúchán de leabhair, téipeanna, scannáin agus pictiúir ann.

Déan Teagmháil:
Tel: 066 9156444 Fax: 066 9156446

« Ar aisIonad Oidhreachta agus Ceirde Chlocháin/Bhréanainn
Téanam ort go bhfeice tú mar a bhí an saol i gClochán/Bréanainn i dtosach na haoise seo caite. Tá taispeántas anseo de phictiúirí de mhuintir na háite ag obair ar muir agus ar tír, pictiúirí de gheallta bád, d’eitleán a leagadh anuas sa dara cogadh domhanda, agus mórán eile.

Déan Teagmháil:
Tel: 066 7138137

« Ar aisÉicea – thurais Mhara an Daingin
Tá turais fharraige dhá uair an chloig, le treoraí, á dtairiscint ag Éicea-thurais Mhara Mhuirína an Daingin. Tá seandálaíocht, geolaíocht, stair, fásra agus dúlra chomh maith le béaloideas de dhlúth agus d’inneach an turais. Ar an mbealach siar gabhann an bád thar ailltreacha arda, Fionntrá, An Dún Beag, agus oileánra an Bhlascaoid. Ar an mbealach soir seoltar thar an teach solais, mórcharraigeacha agus inbhir i dtreo na Mine Airde. Ba chóir áit a chur in áirithe ar na báid roimh ré.

Déan Teagmháil:
Tel: 086 2858802

Web: http://www.dinglemarine.com

« Ar aisMúsaem Ceilteach agus Réamhstaire, Fionn Trá
Gabh isteach sa mhúsaem seo trí sheomra na n-iontas. Ina dhiaidh sin cuirtear i do láthair léiriú ar phríomhthréimhsí an tsaoil daonna le cúig chéad míle bliain anuas. Tig leat siúl ar urláir de phiastaí a mhair sa mhuir 300 milliún bliain ó shin. Is ann do nead mhór le huibheacha dhionosáir atá seachtó milliún bliain d’aois. Is ann do dhionosár atá neadaithe i sceallachloch, agus don aon chloigeann iomlán de mhamat chlúmh dá bhfuil in Éirinn agus starrfhiacla aige atá breis is 10 dtroigh ar fhaid. Tá na ballaí clúdaithe le cóipeanna de na líníochtaí uaimheacha is seanda ar domhan. Tá mórbhailiúchán ann d’earraí as uaigheanna agus d’earraí searmanaise ón ré Neoiliteach agus ó ré an Chré-umha.

Déan Teagmháil:
Tel: 066 9159941 Fax: 066 9152300

Web: http://www.kerryweb.ie

« Ar aisTurais Eachtraíochta na mBlascaod
Tá turais 2-3 uair an chloig thart ar na hoileáin á dtairiscint ag Turais Eachtraíochta na mBlascaod. Tá na hOileáin agus na farraigí timpeall orthu saor ó thruailliú agus ó fhorbairt mhíthaitneamhach. Táid fíorálainn agus is baile agus ionad nide iad do líon ollmhór d’éanlaithe mara. Tá deilfeanna, muca mara, róinte, agus míolta móra sna farraigí seo. Ar An Tiaracht a tógadh an teach solais ba shia siar san Eoraip. Gearradh amach as charraigeacha atá 1000 troigh ar airde é. Is gá áirithint roimh ré.

Déan Teagmháil:
Tel: 066 9156533/9156422

Web: http://www.blaskettours.com

« Ar aisFeirm Pheataí Mhuintir Uí Scannláin
Tá péacóga, géanna, fianna, cearca, muca, coiníní agus éanlaith anseo. Tá a n-éanlann féin acu anseo faoi scáth an Chnoic. Tig le turasóirí an áit a fheiceáil dóibh féin nó tig leo dul ar shiúlóid le treoraí. Fúthu féin an rogha. Tá caoi anseo aoibhneas a bhaint as áilleacht tíre nó picnic a bheith ag duine ar bhruacha Abhainn na Feothanaí.

Déan Teagmháil:
Tel: 066 9155135

« Ar aisTeach agus Páirc Náisiúnta Dhoire Fhíonáin
B’é Teach Dhoire Fhíonáin teach Dhónaill Uí Chonaill. Dlíodóir, polaiteoir agus tírghráthóir mór le rá ab ea é. Bhain sé saoirse na gCaitliceach in Éirinn amach i 1829. Fuair sé bás i Genoa in 1847 agus é ar a bhealach le cuairt a thabhairt ar an bpápa sa Róimh. Tá an teach suite in eastát de 120 heachtár ar chósta thaibhseach Chiarraí. Deineadh athchóiriú ar an teach agus tá músaem ina bhfuil seoda cuimhneacháin ar a shaol agus a shaothar ann.

Déan Teagmháil:
Tel: 066 9475113 Fax: 066 9475432

« Ar aisIonad Cuairteoirí Ghallarais
Téann an séipéal stairiúil seo siar go dtí timpeall an t-ochtú aois. Is sampla iontach é de chleachtais tógála na linne sin. Is é an chuma atá ar an séipéal ná faoi mar a bheadh bád buailte faoi agus fós ní scaoileann sé aon bhraon uisce isteach fiú tar éis os cionn 1,000 bliain.

Áiseanna:
I measc na n-áiseanna tá slí isteach do dhaoine le míchumas, ionad díolacháin agus taispeántas clos-amharc.

Déan Teagmháil:
Tel. 066 9155333

« Ar ais