Skip to Main Content

Gniomhaiochtai

Ireland Map

Foghlaim Teanga
Ar mhaith leat roinnt Ghaeilge a fhoghlaim? Is féidir leat an teanga ársa seo a fhoghlaim i gCorca Dhuibhne agus tú timpeallaithe ag an gcultúr agus an traidisiúin, agus, thar aon ní eile, pobal a labhartha.

Iascach Géime agus Iascach Farraige
Tá scothiascach géime agus farraige i nGaeltacht Chiarraí. Sa deisceart (Uíbh Ráthach) is mó a bhíonn triall ag iascairí géime. Sa tuaisceart, amach ón nDaingean a théann na hiascairí farraige.

Marcaíocht Capall
Tá garbhchríocha Chiarraí gan sárú ó thaobh radharcra tíre agus tá sé mar a bheadh sé réamhcheaptha do mharcaíocht. Tá éagsúlacht talún ann – cosáin sléibhe, tránna gainnimh, bóithríní lena gclathacha fiúise agus iontas nua ar gach aon taobh. Tá mórán ionad marcaíochta ar fud na háite agus oireann siad dóibh san a mhianódh turas faoi na cnoic amach, cosán ciúin ar chapaillín, nó dul cos in airde i mbéal toinne. Tá na hionaid seo a leanas faofa ag AIRE – The Association of Irish Riding Establishments – sa réigiún Gaeltachta seo.

Siúlóidí
Tá cosáin siúlóide do dhaoine idir óg agus aosta ar chnoic Chorca Dhuibhne agus Uíbh Ráthaigh. Is fada a mhairfidh a gcuimhne acu san a thugann aghaidh orthu. Tá Slí Chorca Dhuibhne ar cheann de na siúlóidí is fearr amuigh. Tá breis is céad míle slí ann. In Uíbh Ráthach atá Slí Chiarraí. Gabhann cuid de na siúlóidí seo trí cheantair Ghaeltachta. Leanann Cosán na Naomh an cosán ársa oilithreachta ó Fhionn Trá go Barr Chnoc Bréanainn. Ar an tsiúlóid seo faigheann an siúlóir cuid de na radhairc is áille agus is taibhsí i nGaeltacht Iarthar Duibhneach.

Do Chuairteoirí
Le linn duit a bheith ar thuras ar Ghaeltacht Chiarraí, ní fágfar an turasóir gan faic le déanamh. Más duine tú gur mian leat a bheith amuigh faoin aer nó más stair d’ábhar suime nó más áil leat dul ar bord bháid agus seandálaíocht, stair agus fiadhúlra Chiarraí a fhoghlaim nó dul siar i mblianta agus éachtaint a fháil ar conas a mhair daoine ar oileáin mara – tá rud éigin ann do gach duine!

Galf
Tá éagsúlacht nach beag don ngalfaire i gCiarraí. Tá sé cinn d’fhaichí craoibhe ann chomh maith le líon mór de chlubanna 9 agus 18 bpoll, áiteanna ina gcuirtear fáilte roimh chuairteoirí. Tá áiseanna anseo chun ardshaoire agus ardghalf a bheith ag duine i dteannta a chéile in áit chomh breá agus chomh taibhseach agus atá san Eoraip. Tá Galfchumann Ceann Sibéal i gceantar Gaeltachta Chorca Dhuibhne agus tá Waterville Golf Club ar imeall na Gaeltachta in Uíbh Ráthach.

Caitheamh aimsire ar uisce
Tá an sliabh raon is airde in Éirinn – Bréanainn ó thuaidh, na Cruacha Dubha ó dheas agus thoir – mórthimpeall ar Bhá an Daingin. Tá aeráid bhog mheasartha againn in Éirinn agus dá bhrí sin is féidir caitheamh aimsire ar uisce a chleachtadh ó cheann ceann na bliana. Tá cósta ar leith ag Corca Dhuibhne. Tá mórán cumann seoltóireachta ann. Ní fada uait abhainn, loch nó farraige anseo. Déantar cúram den teagasc dóibh siúd a fhoghlaimeodh.