Skip to Main Content

Siuloidi

Ireland Map
Cosán na Naomh
Is teideal iontach agus suaithinseach é Cosán na Naomh do cheann de na seanbhóithre oilithreachta is tarraingtí agus is áille in Éirinn. Tá sé suite ag deireadh Leithinis Chorca Dhuibhne i gContae Chiarraí, an ceann is faide de na cúig mhéar a ghobann amach go misniúil san Aigéan Atlantach ar chósta thiar theas na hÉireann. Tá an Cosán seo atá 18 ciliméadar ar fhaid (aon mhíle déag) oiriúnach do gach éinne, fiú an té ná siúlann go minic. Cnoc amháin atá fan na slí, don chuid eile den gcosán sníonn sé a shlí suas agus anuas tríd an radharc tíre. Sníonn sé a bhealach suas agus anuas tríd an radharc tíre mórthaibhseach a ofrálann radharc leanúnach ar an bhfarraige agus ar shléibhte araon. Go traidisiúnta bhí ceann de phointí tosaigh Chosán na Naomh ag Tráigh Fionntrá agus tháinig sé chun deiridh ag barr Chnoc Bréanainn, ach tagann ár mbealach chun deiridh ag an bhFochla ag bun an chnoic sin.

« Ar aisSlí Chorca Dhuibhne
Gabhann seo thart ar Chorca Dhuibhne. Tosaíonn sé i mBá Thrá Lí, trasna thar an gCom go dtí Bá an Daingin agus trá mór fada na hInse. Gabhann sé ó Abhainn an Scáil isteach go dtí An Daingean. Ceantar iascaireachta agus feirmeoireachta é seo. Tá cuid mhaith lóistín agus bialanna den scoth anseo. As seo tugann sé aghaidh ar Cheann Sléibhe agus Dún Chaoin, ag cuachadh le cósta agus aillte as sin go Baile na nGall agus go Cuas an Bhodaigh faoi bhun Chnoc Bréanainn. Tugann bearnas ard (nár chóir iarracht a dhéanamh é a thrasnú i ndrochaimsir) an siúlóir chuig An Clochán agus as sin fan an chósta go deireadh an chosáin, ar a bhfuil radharcra le cáil domhanda air. An Bealach: Trá Lí, An Com, Abhainn an Scáil, An Daingean, Dún Chaoin, Baile na nGall, An Clochán, Caisleán an Ghriaire, Trá Lí. Fad Iomlán: 153km/95 míle. Tá bróisiúr agus léarscáil den siúlóid ar fáil ó oifigí turasóireachta. An Bealach: Cill Airne, Gleann Chárthaig, Gleann Beithe, Faill Mór, Cathair Saidhbhín, An Dromaid, An Coireán, Cathair Dónall, An Neidín, Cill Airne. Fad Iomlán: 214km/134 míle.

« Ar aisCosán Chiarraí
Sníonn seo trí na Cruacha Dubha, na sléibhte is airde in Éirinn, timpeall agus trí Uíbh Ráthach. Ní théann sé rófhada suas áfach. Seanchosáin agus bóithre glasa is mó atá ann. Seanbhóithre ime agus bóithre taistil do bheithígh is ea iad seo agus dá réir sin is geall le turas ar shaol atá imithe é iad a shiúl. Is airde an Cosán ná na bóithre nua agus is breátha an radharc dá réir. An Bealach: Cill Airne, Gleann Chárthaig, Gleann Beithe, Faill Mór, Cathair Saidhbhín, An Dromaid, An Coireán, Cathair Dónall, An Neidín, Cill Airne. Fad Iomlán: 214km/134 míle.

« Ar aisTurais Siúlóide Treoraithe Hidden Ireland
Táid seo lonnaithe i gcroílár na Gaeltachta i gCorca Dhuibhne. Le deich mbliana anuas tá cáil á bhaint amach ag an ngníomhaí seo as feabhas na dturas a chuireann sé ar fáil. Déantar iniúchadh ar shaibhreas oidhreachta agus stair aiceanta na hÉireann. Siúlóir, taistealaí domhanda agus sléibhteoir a bhunaigh an chuideachta. Eagraíonn siad mórán turais éagsúla. Cabhróidh siad leat cibé acu atá tú ag siúl, ag rothaíocht, ag galfaireacht, ag péinteáil, nó ag tiomáint romhat.

Déan Teagmháil:
Tel: 087 2214002

Web: http://www.hiddenirelandtours.com

« Ar ais