Skip to Main Content

Taisteal

Ireland Map
Gaeltacht Chorcaí ..... conas dul ann

Tá Cathair Chorchaí ceangailte suas le cathracha eile na tíre agus na príomh phointí rochtana trí líonra de Phríomh Bhóithre Náisiúnta. Tá teacht ar Oileán Chléire ar bhóthar trí thaisteal ó dheas ó Chathair Chorcaí ar an N71 go Dún na Séad. Feidhmíonn seirbhís laethúil farantóireachta as sin go dtí an Oileán. Glaoigh ar 028 39159 nó www.capeclearferry.info le eolas a fháil faoi sheoladh.

Is féidir teacht ar Ghaeltacht Mhúscraí trí thaisteal siar ó thuaidh ó Chathair Chorcaí ar an N22, an príomh bhóthar ó Chorcaigh go Cill Airne. Tá teacht ar cheantar Gaeltachta Bhéal Átha an Ghaorthaidh agus Chúil Aodha trí chasadh ar clé den N22. Tóg an R584 go Béal Átha an Ghaorthaidh.


Ag taisteal ar iarnród

Oibríonn Iarnród Éireann roinnt traenacha ar bhonn laethúil idir Bhaile Átha Cliath, sa dá threo.


Taisteal ar Muir

Is féidir an turas is giorra agus is tapúla a thógaint trí Chorcaigh go dtí Mór-roinn na hEorpa. Feidhmíonn seirbhís seachtainiúil farantóireachta Brittany Ferries san iarnóin Dé Sathairn.
Is féidir breis eolais a fháil faoi amanna seolta ar www.brittanyferries.ie/
Tá seirbhís farantóireachta ó Chorcaigh go Swansea ar fáil ceithre uaire sa tseachtain - breis eolais le fáil ag www.swanseacorkferries.com


Budget Cíos Charranna Éire

Lonnaithe i mBaile Átha Cliath, sa tSionainn, i Corcaigh, i nGaillimh, i gCnoc Mhuire, i gCiarraí, i gCill Áirne agus in aerphoirt agus i lár cathrach ar fud na hÉireann.