Skip to Main Content

Dun na nGall

Ireland Map

In Iarthuaisceart, Iardheisceart agus lár Chontae Dhún na nGall atá an dara ceantar Gaeltachta is fairsinge in Éirinn. Tá radharcra aoibhinn anseo - sliabh agus mám, loch agus gleann, muir agus tuath. Tá uisce glé glan na Farraige Móire ag tuile agus ag trá ar a cósta creagach agus ar a cuanta agus a hinbhir – dúiche faoi shíth agus faoi shonas le saibhreas oidhreachta agus béaloidis na Gaeilge. Dúiche í ina bhfuil saibhreas cultúir as cuimse agus tuiscint láidir ar a bhféiniúlacht ar leith ag an bpobal a mhaireann inti. Gaeltacht Dhún na nGall – Tá éagsúlacht san áit sainiúil seo. Aimsigh duit féin an bheatha atá fós anseo sa mheascra de chultúr na gCeilteach agus na nGael…

Is í an Ghaeilge gnáth-theanga na muintire a mhaireann agus a shaothraíonn anseo i gcroílár chultúir dhúchais Dhún na nGall. Stórchiste den chuid is fearr dár n-oidhreacht Ghaelach – ceol, amhráin agus rince atá anseo. Ach tá an dúiche féin ina seoid fine ag clanna Gael - tránna glana fothainiúla, oileáin ársa mhara Reachlainn Uí Bhirn, Thoraigh agus Ghabhla; sléibhte mar An Earagail agus páirceanna foraoise, agus locha agus aibhneacha breaclána.

Radharcra agus Rúndacht
Ó Chionn Fhanaide go Baile na Finne, ó Ghaoth Dobhair go Gleann Cholm Cille, ón Clochán Liath go dtí na Dúnaibh tá Gaeltacht Dhún na nGall lán go barra de radharcanna breátha agus de chúilíní rúnda le haimsiú. Tá lóistín den scoth ar fáil ar gach aon leibhéal agus caighdeán. Tá sárluach ar airgead saoire anseo thar aon áit eile in Éirinn in óstáin phríobháideacha, tithe aíochta, sráideanna saoire, páirceanna campála agus carabhán, brúnna agus tithe saoire. Ach is áit chun gníomhaíochta í freisin. Déan do rogha féin as an raidhse, lár-ionaid chaitheamh aimsire, iascach ar na farraigí móra nó intíre, páirceanna eachtraíochta, marcaíocht, dreapadóireacht sléibhe, siúlóid, rothaíocht, turasóireacht, galf, agus ag deireadh an lae ceap do shuaimhneas i dtábhairne ceoil nó i dtolglann sítheach. Tá seo uilig anseo fá do choinne. Agus anois, tá Aerfort Dhún na nGall ar tinneall chun tú a thabhairt anseo go ceartlár na Gaeltachta ar eitiltí réamhcheaptha ó Bhaile Átha Cliath agus ó Ghlaschú.