Skip to Main Content

Ag Foghlaim na Gaeilge……no eachtra iontach

Ireland Map
An Chrannóg
Lárionad teanga agus cultúir is ea An Chrannóg sna Doirí Beaga i gceartlár na Gaeltachta i nGaoth Dobhair. Tá ceann de na pobail is líonmhaire sa tír anseo. Tá ag éirí leis an ionad cur leis an méid Gaeilge a labhartar tríd an raon leathan de chúrsaí oideachais agus d’imeachtaí pobail a reachtáileann sé. Ar na háiseanna taighde atá ann tá leabharlann chuimsitheach a dhéanann cúram faoi leith d’fhoilseacháin le húdair Ultacha, cartlann fhairsing raidió agus teilifíse agus saotharlann nua-aimseartha teanga. Reachtáltar cúrsaí sa Ghaeilge labhartha, go háirithe Gaeilge Uladh, ar thrí leibhéal ag brath ar réamheolas an lucht foghlama ar an teanga. Deimhníonn an cur chuige seo dul chun cinn agus gineann sé muinín i measc na bhfoghlaimeoirí.

Déan teagmháil:
Teil/Tel: 074 9532188
Facs/Fax: 074 9532189

« Ar aisOideas Gael
Bunaíodh Oideas Gael le múineadh agus úsáid na Gaeilge agus an cultúr Gaelach a chur chun cinn sa Ghaeltacht agus lasmuigh den nGaeltacht. Ceapadh cúrsaí Oideas Gael chun freastal ar riachtanais daoine fásta, ar gach leibhéal foghlama, daoine ar ardchumas ach ar easpa taithí san áireamh. Maireann gach aon chúrsa ar feadh seachtaine de ghnáth agus bíonn trí leibhéal ann – bun, meán agus ard. Cuirtear na himeachtaí cultúrtha ar siúl go dátheangach, rud a réitíonn an bóthar do dhaoine atá ar bheagán Gaeilge nó atá dall ar fad uirthi. Tugann gach aon chúrsa faill chun saoire thaitneamhach a chaitheamh i dtimpeallacht saibhir chultúrtha. Ar na cúrsaí a reachtáltar tá cúrsaí le siúlóid sléibhe, seandálaíocht, fíodóireacht, an bodhrán, an fheadóg, potadóireacht Cheilteach, rincí Dhún na nGall, péintéireacht mhara agus comhshaoil, agus cultúr.

Déan teagmháil:
Teil/Tel: 074 9730248
Facs/Fax: 074 9730348
E-phost/Email: oidsgael@iol.ie

« Ar aisDáil Uladh
Cuireann Dáil Uladh cúrsaí Gaeilge ar fáil ar gach leibhéal. Cúrsaí seachtaine do theaghlaigh agus do dhaoine fásta ón 6 Iúil - 12 Iúil agus ón 13 Iúil - 19 Iúil 2003.
Cúrsaí deireadh seachtaine agus imeachtaí i rith na bliana.

Déan teagmháil:
Teil. 074 9165822

« Ar aisFoghlaim.com
Cúrsaí i nGaeilge, i gCultúr agus sa Nádúr ar oileán Árainn Mhór, Co. Dhún na nGall.
I measc na gcúsaí a cuirtear ar fáil tá:
Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge
Cúrsaí Cultúrtha aon seachtaine
Cúrsa Fótagrafaíocht den Nádúr

Déan teagmháil:
Teil:075 21593
Fax: 075 21594
foghlaim@arainnmhor.com

Web: http://www.foghlaim.com

« Ar ais