Skip to Main Content

Do Chuairteoiri

Ireland Map
The Gael Saoire Ionad Oidhreachta na Cúirte
Tá Óstán agus Ionad Oidhreachta na Cúirte suite ar an láthair chéanna inar chéad thóg George Hill an tÓstán seo i lár na 19ú aoise, agus é ar na dúichí is áille dá bhfuil in Éirinn. Tugann an tIonad Oidhreachta deis don chuairteoir léargas a fháil ar an saol a bhí ann i nGaoth Dobhair le linn na 1800aí le cabhair dealbha inchreidte agus taispeántaisí closamhairc eadarghníomhacha.

Déan teagmháil:
Teil/Tel: 075 9532900
Facs/Fax:075 9532929

Web: http://www.anchuirt-hotel.com

« Ar aisDaonbhaile agus Músaem Ghleann Cholm Cille
Sa Daonbhaile agus an Músaem i nGleann Cholm Cille rinne an tAthair Mac Duibhir 'clachan' nó sráidbhaile beag ar nós mar a bhí coitianta san 18ú, 19ú agus an 20ú aois a athchruthú. Tá an músaem ar maos le cultúr, traidisiún agus teanga. Léirítear an saol mar a bhí i nDún na nGall Thiar Theas trí ionad mínithe, siopa ceirdne, teach foirne, teach scoile, síbín agus tithe ceann tuí. Tá gach teach breac le troscán agus leis an trealamh a bhain lena thréimhse áirithe féin.

Dean teangmhail:
Teil/facs : 074 9730017

« Return to listingÁislann Chill Chartha
Is áislann pobail feidhmiúil é seo i gCill Charthaigh, áit ina bhfuil neart le déanamh ag muintir na háite agus turasóirí mar an gcéanna. I measc na háiseanna tá halla spóirt ina n-imrítear badmantan, bollaí, cispheil, eitpheil, haca, sacar agus snúcar. Tá oifig eolais anseo le seirbhísí e-phoist agus idirlíne-gan trácht ar phictiúrlann le haghaidh scannáin den scoth. Tá ábhair léitheoireachta, foinsí staire agus pictiúrí den cheantar le feiceáil go flúirseach.

Dean teangmhail:
Áislann Chill Chartha, Kilcar
Teil/Tel: 074 9738376
Facs/Fax: 074 9738535

« Return to listingThe Gael Saoire Ionad Cois Locha
Tá Ionad Cois Locha ar bhruach na locha i nDún Lúiche faoi scáth Ghleann Neimhe agus an Earagail, an sliabh is airde sa Chontae. Cuireann an t-ionad scéal an fhíodóra mórchliú Mánus Ó Fearraigh inár láthair. Tá a theach atógtha anseo d’fhonn léargas cruinn a thabhairt ar an saol i nDún na nGall i lár na haoise seo caite. Ar na háiseanna atá anseo tá taispeántais fhíodóireachta, loch tacair le curachaí agus céaslaí, láthair shúgartha faoi dhíon, siúlóidí cois locha, aistir phónaí, agus taispeántais chardála, agus shnímh. Cuirtear turais faoi stiúir ar an teach agus ar an bhfeirm ar siúl. Tá láthair eachtraíochta súgartha ann chomh maith le seomra tae, proinnteach agus siopa ceirdne.Bíonn seisiúin cheoil traidisiúnta ann gach Máirt i rith Iúil agus Lúnasa.

Dean teangmhail:
Teil/Tel: 074 9531699
Facs/Fax: 074 9531968

« Return to listingIonad Cuairteoirí Isaac Butt - An Clochán
I seanteach scoile athchóirithe tá taispeántas ar shaol agus ar shaothar Isaac Butt. Tírghráthóir, dlíodóir agus eacnamaí polaitiúil ab ea Isaac Butt Q.C. M.P. agus tugtar "Athair na Féinrialach" air.

Dean teangmhail:
Teil/Tel:074 9531858

« Return to listingPáirc Náisiúnta Ghleann Bheithe
Tá 16,000 heachtár faoi Chaisleán agus Pháirc Náisiúnta Ghleann Bheithe. - sliabh, portach, locha agus coillte. Tá mórán cineálacha fiashaoil le fáil sa pháirc seo, ina measc tá an tréad is mó dá bhfuil in Éirinn den bhFia Rua dúchasach agus tá beanna an dá shléibhe is airde i dTír Chonaill inti freisin - Earagail agus Sliabh Snacht. Tá ionad turasóireachta ann ina bhfuil taispeántais mhaithe chlos-amharc. Is breá mar chodarsnacht le háilleacht scéirdiúil an cheantair é Caisleán breá Ghleann Bheithe. Tógadh an caisleán anseo sna blianta 1870-1873. Is féidir cuairt le treoraí a thabhairt ar an gCaisleán. Meastar gáirdíní an Chaisleáin seo a bheith ar na cinn is fearr in Éirinn. Tá bialann san Ionad agus tá taesheomra sa Chaisleán. Tá turais de ghairdíní an chaisleáin, siúlóidí dúlra agus siúlóidí sléibhe ar fáil.

Dean teangmhail:
Teil/Tel : 074 9137088

« Return to listing