Skip to Main Content

Gniomhaiochtai

Ireland Map

Ag Foghlaim na Gaeilge……nó eachtra iontach
I gceantracha Gaeltachta Dhún na nGall, tá cúrsaí d`ardchaighdeán Gaeilge ar fáil do óg agus aosta, is cuma cén leibhéal Gaeilge atá agat. Is féidir le mic léinn freastal ar na Coláistí Samhraidh, ach bheith aois ghrúpa 10 - 19. Tá ranganna oíche agus lae ar fáil de mhic léinn níos aosaigh.
Bain triail as cúpla focal!

Do Chuairteoirí:
Fad is atá tú ar cuairt i nGaeltacht nDún na nGall, tóg sos le sult a bhaint as na gníomhaíochtaí atá ar fáil sa cheantar seo. Éalaigh ar thuras báid, nó turas ar iarnród stairiúil, tabhair cuairt ar chaisleán nó músaem, ionad oidhreachta nó gailearaí ealaíne.
Sean no óg, beidh am aoibhinn agat!

Más galfaire tú…
Is féidir leat saoire bhreá a chaitheamh i nGaeltacht Thír Chonaill ina nasctar galf den scoth le cuid den radharcra is breátha agus is foirfe dá bhfuil le fáil san Eoraip. Cuirfidh an fháilte chroíúil a chuirfear romhat sna galfchúrsaí uile iontas ort. Toisc go bhfuil na machairí gailf suite ar feadh chósta an Atlantaigh is féidir sár-bhabhtaí gailf a bheith agat anseo i measc radharcra nach bhfuil a leithéid le fáil in aon áit eile ar domhan.

Siúlóid shócúil
Ní bheadh aon chuairt ar an gceantar seo ina cuairt cheart gan go siúlfaí nó go ndreapfaí ceann éigin de shléibhte breátha an cheantair. De ghnáth ní bhíonn mórán daoine ag an am ar na bealaigh, agus is pléisiúr é má bhuaileann tú le lucht siúlóide eile ar do bhealach agus seanchas a dhéanamh leo. Tá furmhór na mbealaigh leagtha amach ar shlí nach gá do dhuine a bheith ró-aclaí ar fad len iad a dhreapadh. Ach mar sin féin, sníonn siad tríd radharcra iontach sléibhe, gleannta agus mámanna breátha.

Slatiascaireacht
Níl mórán áiteanna fágtha san Eoraip atá chomh foirfe, folláin, neamhthruaillithe is atá Dún na nGall chun slatiascaireachta agus tá raidhse éisc sa bhfarraige ann go fóill. Tá a cháil ceart féin air mar áit ina bhfuil deiseanna breátha chun slatiascaireachta. Tá locha ann atá lán go bruach leis an mBreac Donn agus tá córais tuile ann a chuireann flúirse éisc ar fáil don slatiascaire, gan trácht ar an Eascú Ghainnimhe agus an Bioránach a fhaightear nach bhfuil a sárú san Eoraip.

Ar muin capaill……
Amach leat go bhfeicfidh tú áilleacht tíre Ghaeltacht Dhún na nGall agus ar aghaidh leat gan bhac thar bhánta, gleannta, sléibhte, tránna, coillte agus bruacha locha. Bain lán scamhóige as an aer criostal-ghlan, agus lean leat sa diallait tré ghlaise ghlé shléibhe nó ar ghaineamh gheal neamhthruaillithe na trá.
Tá na hIonaid seo a leanas a liostáiltear molta ag A.I.R.E. (The Association of Irish Riding Establishment) agus tá siad lonnaithe laistigh de Ghaeltacht Dhún na nGall.

Tumadóireacht ar an bhFarraige Mhór...
Más spéis leat tumadóireacht ní mór duit teacht go Dún na nGall. Tá réimse ionad aoibhinn chun tumadóireachta breactha ar feadh an chósta. Is cuma cén grád de thumadóir tú, beidh ionad ann a oirfidh duit, cé acu an ó bhád nó ó thír a thumann tú. Beidh ar chumas an tumadóra maith tabhairt faoi chuardach i measc na n-iliomad longa briste atá ina luí ag tóin poill mórthimpeall an chósta, go háirithe sa réigiún thiar thuaidh, ach tá go leor ann freisin don tumadóir atá ar bheagán taithí. Is buntáiste dá leithéidí seo na hionaid tumadóireachta a bheith in aice pointí láinseála éasca. Ag brath ar an gcineál báid a úsáidtear, tá láithreáin ann amach ón gcósta gur furast teacht orthu in aimsir bhreá, ar nós Toraigh, Inis Bó Finne agus Oileán Árann Mhór. Tá bád farantóireachta ag freastal go rialta ar na hoileáin seo freisin, ach ní mór don aimsir a bheith go maith chuige seo. Tá na láithreáin is praicticiúla agus is mó a mbíonn tóir orthu in aice le Teileann agus Málainn Bheag in iardheisceart Dhún na nGall; Alt a’ Chorráin agus Árainn Mhór in iarthar an chontae, chomh maith leis na Dúnaibh agus Ceann Mhálainne ó thuaidh.

Sealgaireacht Mara
De thoradh Fheachtais Te an Atlantaigh Thuaidh tagann flúirse spéiseas chun ár gcóstaí, rud a chuireann raidhse éisc ar fáil don Slatiascaire ó cheann ceann na bliana. Áit aoibhinn d`iascairí an timpeallacht seo - radharcra cósta álainn, deiseanna breátha do slatiascach agus an iliomad spéiseas ag an iascaire le breith orthu sa bhfarraige. Siad na trí príomhcheantair atá le hais na Gaeltachta ná Bá Dhún na nGall (Mullach Mór go Reachlainn Uí Bhirne), Iarthar Dhún na nGall (Bá Mhálainn go Cnoc Fola) agus Iarthuaisceart Dhún na nGall (Cnoc Fola go Fanad). Sna háiteanna seo tá flúirse stoic spéiseas fuaruisce agus le linn an tsamhraidh tagann spéiseas a bhaineann le huiscí níos teo ar nós an tsiorc gorm, tóp agus bairs ar cuairt chun ár gcóstaí.