Skip to Main Content

Siuloid shocuil

Ireland Map

Siúlóidí SOS
Nasctar "laethanta sléibhe agus céilithe oíche" le Siúlóidí SOS agus faigheann an cuairteoir taithí sainiúil cultúrtha. Tá leibhéil éagsúla de shiúlóidí ann agus tá fáilte roimh fhíor-thosnaitheoirí. Tá na treoraithe cáilithe go proifisiúnta agus tá stór mór eolais ar an gceantar acu. Beidh do chosa fós ag preabadh fút san oíche ag freagairt do cheol traidisiúnta na gcéilithe ainneoin tuirse an lae.

Déan teagmháil:
Teil/Tel: 074 9135206
R-phost/E-mail: info@sosdonegal.com
Idirlinn/Web: www.sosdonegal.com

« Ar ais

An tEaragail – An Sliabh is airde i nDún na nGall
Sliabh cónach grianchloichít is ea an tEaragail atá 2466tr/751m troigh ar airde agus is é an sliabh is airde i nDún na nGall é. Is gnách go nglacann sé ceithre huaire go leith leis an Earagail a dhreapadh, ach braitheann fad an turais anuas arís ar do chumas le siúl ar charraigreacha achrannacha scaoilte.

« Ar aisSliabh Liag
Is féidir teacht ar na haillte atá, deirtear, ar na haillte farraige is airde san Eoraip (airde 756 troigh) ó na sráidbhailte beaga sa Charraig agus i dTeileann. Tá dreach na haille, atá thart ar 3km ar fhairsinge, snoite ag an bhFarraige Mhór i mórán cruthanna agus dathanna spéisiúla. Áit iontach, aoibhinn í Bun Glas ónar féidir féachaint ar na haillte farraige agus má tá taithí siúlóideachta agat, d’fhéadfá lá a chaitheamh ag siúl ó Bhun Glas, tríd “Cosán an aon fhir” a chuirfidh idir iontas is alltacht ort go Málainn Bheag in aice le Gleann Cholm Cille. Do dhreapadóirí le taithí amháin é seo, ach mura n-oireann an dúshlán sin dhuit-se, féadfaidh tú fós lán taitneamh a bhaint as na radharcanna ón rian.

« Ar aisPáirc Náisiúnta Ghleann Bheithe
Suite ar an dtaobh thoir de Shlí Uladh, bíonn tarraingt ag cuairteoirí ar Ghleann Bheithe chun go bhfeicfidis an caisleán rómánsúil, a thóg George Adair sa mbliain 1857, a gháirdíní áille agus an dúlra álainn fiántais mórthimpeall ar Loch Bheithe, áit a maireann an líon is mó den bhFia Rua atá in aon áit san Eoraip. Tá go leor gearr-bhealaigh dúlra maraon le siúlóidí níos faide, agus go leor comharthaí á léiriú, mórthimpeall na páirce.

Déan teagmháil:
Tel/Teil: 074 9137088

« Ar aisBealach na Gaeltachta
Sé atá i gceist le Bealach na Gaeltachta ná grúpa de bhealaigh siúil atá forbartha go caighdeán náisiúnta na mbealaigh siúil. Ceithre bhealach cuarda atá sa bhealach fada siúil, agus trí cinn acu seo á nascadh lena chéile. Tá gach bealach idir 50-70km. ar fhaid agus gabhann siad tríd sléibhte, aibhneacha, cois farraige agus tré choillte. Is bóithríní agus cosáin is mó atá i gceist i Slí an Earagail agus Slí na Rosann. Trasnaíonn codanna de Shlí na Finne agus de Shlí Cholm Cille talamh ard phortaigh gan chosáin, ach tá sár-radharcra tírdhreacha agus mara le feiscint uatha. Níl sárú na radharc le fáil agus deis iontach é seo do lucht siúil sainiúlacht na Gaeilge agus an chultúir sa cheantar a bhlaiseadh.

Sonraí Bealaigh:
Ceithre bhealach cuarda - gach ceann acu idir 50-70km.
Slí an Earagail: An Fál Carrach, Gort a’Choirce, Gaoth Dobhair, Dún Lúiche.
Slí na Rosann: An Clochán Liath, Ailt a’Chorráin, Anagaire, Croithlí
Slí na Finne: Baile na Finne, Cloghan, An Choimín
Slí Cholm Cille: Ard a Rátha, Cill Chartha, Gleann Cholm Cille.
Tá bróisiúr agus léarscáil cuimsitheach ar fáil a thaispeáineann Bealach na Gaeltachta ó Ghaelsaoire

« Ar ais