Skip to Main Content

Do Chuairteoiri

Ireland Map
Sean-Scoil Shailearna
Is bunscoil athchóiríthe í Sean-Scoil Shailearna atá lonnaithe in Indreabhán. Tairgeann an taispeántas léargas pobalbhunaithe ar nádúr agus ar ghnéithe de Chonamara, a léiríonn tionchar na bportach, na sléibhte, na n-aibhneacha agus na lochanna ar dhaoine a bhfuil teacht aniar iontu a choinníonn greim dhocht dhaingean ar a dteanga Ghaelach agus ar a n-oidhreacht.

Déan Teagmháil:
Teil/Tel: 091 593017

« Ar aisPáirc Náisiúnta Chonamara
Lonnaithe ar theorainn na Gaeltachta, is ionad caomhnaithe 2000 heachtár faoi úinéireacht an stáit í Páirc Náisiúnta Chonamara atá comhdhéanta as sléibhte, portaigh agus féarthailte ina bhfuil fiadhúlra mórthaibhseach. Baineann ceithre cinn de na sléibhte leis na Beanna Beola, lena n-áirítear an ceann is airde, An Bhinn Bhán (730 méadar). Ag lár na páirce tá an Gleann Mór áit a shíonn Abhainn Polladrik. Is féidir lorg lonnaíochtaí ársa a fheiceáil sa pháirc, lena n-áirítear tuambaí meigiliteacha agus marcanna cheantair fhéaraigh a bhí ann tráth. Áirítear ar na saoráidí taispeántas closamhairc agus grianghrafadóireachta de radharcanna Chonamara. Tá saoráidí picnice ann, cosáin dúlra agus sraith siúlóidí don samhradh agus cainteanna léirithe ann.

Déan Teagmháil:
Teil/Tel: 095 41054

« Ar aisDún Aengus - Inis Mór
Is caiseal mór réamhstairiúil cloiche aon acra déag é Dún Aengus atá lonnaithe ar Inis Mór, agus creidtear go stairiúil go raibh cumhacht mhór ar muir ag baint leis tráth. Creideann saineolaithe gur tógadh é idir 800RC agus 400AC. Tá sé cosanta ar thaobh na talún de le trí fháinne d`fhorbhallaí ollmhóra cloiche, tá sé cosanta chomh maith le carraigeacha géara aolchloiche a bhfuil a gceann san aer (cheveaux de frise) atá curtha sa talamh mar chosaint i gcoinne namhaidí a bheadh ag ionsaí. Suite ar chiubhais titime ollmhóire beagnach 300 troigh síos go farraige, tugann sé radharc mórthaibhseach ar Chuan na Gaillimhe. Tá sé ar cheann de na séadchomharthaí réamhstairiúla is tábhachtaí agus is cáiliúla san Eoraip. Tá ionad oidhreachta Bhún Aonghasa suite i gCill Mhuirbhigh.

« Ar ais The Gael Saoire Ionad Árann
Níl Ionad Árann ach díreach cúpla nóiméad siúil ó shráidbhaile Chill Rónáin. Is áit é a thugann fíorléargas agus áit a ndéanfá iontas de. Is oscailt é ar shaol mhuintir Árann thar na glúinte. Má théann tú ar thuras treoraithe tríd an léiriú iontach seo samhlóidh tú gur tugadh siar os cionn dhá mhíle bliain tú. Tabharfaidh taispeántais shoiléire léargas duit ar thírdhreach, ar thraidisiún agus ar chultúr na nOileán crua, ach fós álainn, Atlantach seo. Léirítear stair agus geolaíocht Árann chomh maith leis an saol atá á chaitheamh ag muintir an oileáin faoi láthair trí shraith cairteanna, grianghraf agus léarscáileanna. Scrúdaíonn an t-ionad traidisiúin déanta curachaí agus na slite beatha a thug contúirt ar leac an dorais chuig na hoileánaigh san am a caitheadh. Tugann go leor de na taispeántais in Ionad Árann léargas ar an aoibhneas agus na deacrachtaí chomh maith leis na gnáthrudaí a bhain le saol an oileáin.

Déan Teagmháil:
Teil/Tel: 099 61355
Facs/Fax: 099 61454

« Ar aisThe Gael Saoire Ceardlann an Spidéil
Cnuasach tarraingteach siopaí ceardaíochta, a sholáthraíonn réimse ceardaíochta nach mbíonn le fáil go ginearálta i siopaí miondíolta eile - ionad ceardaíochta ina ndéantar an cheardaíocht féin agus dámhlann ealaíne áit a ndealbhaíonn ceardaithe nua-aimseartha píosaí ealaíne a tháinig as ionspráid ó áilleacht agus oidhreachta an réigiúin.

Déan Teagmháil:
Teil/Tel: 091 553376
Facs/Fax: 091 553017

Web: http://www.spiddalcraftvillage.com

« Ar aisThe Gael Saoire Áitreamh Dan O`Hara, Ionad Oidhreachta & Staire
Tá ceacht stairiúil uathúil do chuairteoirí san t-ionad seo, ar duaisbhuaiteoir náisiúnta é, a shíníonn ó thréimhse na réamhstaire go dtí an am i láthair. Is ann atá teach athchóirithe Dan O`Hara, feirmeoir tionónta a díshealbhaíodh mar nach raibh ar a chumas a chíos a íoc. Chuaigh sé ar eisimirce go dtí na Stáit Aontaithe agus bhíodh sé ag díol cipíní solais i Nua Eabhrac. Tugann léiriú clos-amhairc tuiscint ar a scéalsan agus cuireann sé stair Chonamara i láthair le seatanna taibhseacha de Chonamara san am a caitheadh agus i láthair na huaire. Áirítear i measc gnéithe eile athchruthú crannóige (áit chónaí locha réamhstairiúil), ráith agus clochán (Airgeal Luath-Chríostaí). Tugann carr capaill ar an seandéanamh cuairteoirí ar thuras treoraithe tríd an ionad. Áirítear i measc na saoráidí ag an ionad siopa mór ceardaíochta, seomra tae, teileafón agus leithris.

Déan Teagmháil:
Teil/Tel: 095 21246
Facs/Fax: 095 22098

« Ar ais