Skip to Main Content

Gaeilge a Fhoghlaim

Ireland Map
Áras Mháirtín Uí Chadhain
Is Ionad Shealbhú agus Bhuanú Gaeilge é Áras Mháirtín Uí Chadhain d’Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Cuireann sé raon cúrsaí Gaeilge ar fáil a bhíonn déanta go speisialta le freastal ar riachtanais dhaoine fásta, ag gach staid den fhoghlaim. Lonnaithe ar an gCeathrú Rua, cuireann an t-ionad Gaeltachta ar chumas na rannpháirtithe a dteagmháil leis an teanga a bheith chomh mór agus is féidir agus gach a bhfoghlaimítear go foirmiúil sa seomra ranga a dhaingniú trí chomhrá neamhfhoirmiúil i dtimpeallacht labhartha Gaeilge. Cuirtear cúrsaí deireadh seachtaine agus dianchúrsaí seachtaine agus coicíse ar fáil sa Ghaeilge labhartha. Cuireann an clár múinteoireachta ar chumas na bhfoghlaimeoirí máistreacht a bheith acu ar struchtúir bhunúsacha, feabhas a chur ar líofacht agus ar chruinneas chomh maith le stóras focal a leathnú. Áiríonn gach clár cúrsa gníomhaíochtaí traidisiúnta agus cultúrtha – ceardlanna Damhsa Ghaelaigh, amhránaíocht thraidisiúnta agus cuairteanna ar áiteanna suimiúla áitiúla.

Déan Teagmháil:
Teil/Tel: 091 595101/595038 Facs/Fax: 091 595041

« Ar ais