Skip to Main Content

Gniomhaiochtai

Ireland Map

Gaeilge a Fhoghlaim
Tá fáil ar chúrsaí Gaeilge do dhaoine de gach aois ghrúpa i nGaeltacht na Gaillimhe. Is féidir le scoláirí atá idir 12 -18 mbliana d'aois freastal ar na coláistí samhraidh. Tá fáil chomh maith ar chúrsaí lae agus oíche do dhaoine fásta.
Bain triail as cúpla focal!

Buail faoi ghalf… Galf i nGaeltacht na Gaillimhe
Tá cúrsaí gailf den scoth, atá múnlaithe as tírdhreach álainn nádúrtha, le fáil in Iarthar na hÉireann ag an gcuairteoir. Más é do rogha imirt in aice na farraige nó níos faide isteach faoin tír, tá éagsúlacht iontach cúrsaí i bhfoisceacht caoga nó seasca míle ó Chathair na Gaillimhe. Tá na cúrsaí gailf seo a leanas suite i gceantar Gaeltachta nó ag síneadh le ceantar Gaeltachta.

Iascach Farraige
Bíonn tóir ag go leor ar Iascach Farraige sa cheantar seo, áit ar féidir gabháil mhaith na speiceas is flúirsí de mhangacha, de throsc, de bhasanna a mharú agus go deimhin iascaireacht mhaith siorcanna gorma a dheánamh i rith mhíonna an tsamhraidh. Tá fáil ag an iascaire taistil ar bádaí iascaireachta nua-aimseartha, teastaithe chomh maith le comhairle i gcónaí ó na captaeiní a bhfuil seantaithí acu ar iascaireacht.
Tá oibritheoirí ceadaithe bád lonnaithe i nGaeltacht na Gaillimhe, mar sin féin cuirtear de chomhairle ar iascairí a gcuid fiosrúchán féin a dhéanamh maidir le ceadúnais agus riachtanais árachais.

Saoire Ghníomhaíochta
Éist seal agus tú i do sheasamh i measc seanfhothrach ón iarann aois nó ag suí i dteach ósta ag éisteacht le amhránaí sean nóis ag casadh, seans go gcluinfidh tú cogar ó ghuth ársa. Tá seandacht áirithe ag baint le Gaeltacht na Gaillimhe - dúiche atá faoi scáth na mara, dúiche a bhfuil cáil air ar fud an domhain mar gheall ar an radharcra iontach atá ann. Is ann a fuair leithéidí John Millington Synge, Pádraig Mac Piarais agus Liam Ó Flaithearta ionsparáid chun drámaí, filíocht agus scéalta a chumadh.

Siúl agus Rothaíocht
Dóibh sin a dtaitníonn cosaíocht éasca nó don dream sin ar mian leo tabhairt faoi shléibhte garbha agus bealaí cósta, tá áit a dtriail i nGaeltacht Chonamara. Is ann do bhóithríní folaithe; cladaí agus tránna, siúlóidí foraoise agus portaigh oscailte agus tá ciúnas, áilleacht agus dúlra le fáil iontu. Ní bhíonn aon phlódú ar na bealaí tríd is tríd, ach fós is deas an rud é casadh le siúlóirí eile ar feadh an bhealaigh agus beagán cainte a dhéanamh leo.
Bealach eile le buntáiste a bhaint den tírdhreach fiáin seo ná ar rothar. Is féidir leat taitneamh a bhaint as aer úr an Atlantaigh i measc na ngarrantaí beaga lena mballaí cloiche, i measc na sléibhte crochta agus na locha ciúine, is féidir leat do scíth a ligean ar thrá ghainimh nó cuairt a thabhairt ar theach tábhairne faoin tír.

Iascaireacht Géime
Is réimse iascaireachta ollmhór amháin atá i nGaeltacht na Gaillimhe i ndáiríre, nach ann ach go dtrasnaíonn bóithre í, agus is ann atá trí cinn de na hiascaireachtaí breac rua is tábhachtaí san Eoraip. Is inti atá ceann de na hiascaireachtaí Breac Geal agus Bradán Atlantach is mó san Eoraip. Nuair a chaitear súil ar thopagrafaíocht an réigiúin feicfear ar an bpointe an líon ollmhór aibhneacha agus locha a spreag go leor péintéirí, scríbhneoirí agus lucht déanta scannán.
Sna ceantair theas agus lárnacha tá na lochanna alcaileach, rud a sholáthraíonn cúinsí idéalacha agus gnáthóg idéalach don Bhreac Rua a bhfuil cáil air sa cheantar sin. Tá codarsnacht mhór idir sin agus na ceantair thuaidh agus thiar den réigiún ina bhfuil lochanna agus córais aibhneacha atá níos aigéadaithe a bhfuil cáil na hiascaireachta Bradán agus Breac Geal orthu, cé gur féidir le Bric Rua a bheith iontu chomh maith.
Is Loch Corrib an dara loch is mó in Éirinn é agus is é ceann de na samplaí is fearr san Eoraip é de loch mór aolchloiche. Bíonn neart breac rua ann. Is féidir iascach le roithleán a dhéanamh air i rith an tséasúir ach tá cáil ar an loch dá chaighdeán ard iascaireachta le baoite cuile agus deapáil.
Is loch aolchloiche é Loch Measca atá thart ar 16km (10m) ar fhad agus 7km (4m) ar leithead. Tá stoc den scoth breac rua ann. Tá cáil air mar loch cuile fliche ag a mbíonn goradh cuil Bhealtaine agus deapáil. Is í an chuil Bhealtaine a bhíonn chun cinn san iascaireacht ó lár Mhí na Bealtaine go dtí lár Mhí Mheithimh agus is é cósta Thoir Locha Measca an ceantar cuile Bealtaine is fearr.

Marcaíocht Capall i nGaeltacht na Gaillimhe
Ceann de na bealaí is taitneamhaí le tírdhreach Chonamara, as ar eascair Capaillín Chonamara, a fheiceáil ná ar mhuin capaill. Bain sásamh as tírdhreach athraitheach na sléibhte taibhseacha, na lochanna leathana, na n-aibhneacha ríogúla, na ngarrantaí beaga lena mballaí tirme cloch ina dtimpeall, na dtránna, agus análaigh isteach an t-aer glan úr agus tú ag treorú do chapaill trí Ghaeltacht na Gaillimhe.
Tá na hionaid marcaíochta capall seo a leanas liostaithe agus ceadaithe ag A.I.R.E – an Cumann do Bhunáiteanna Marcaíochta in Éirinn, agus oibríonn siad i nGaeltacht na Gaillimhe nó timpeall uirthi.

Do Chuairteoirí
Tá réimse leathan d’imeachtaí ar fáil ar fud cheantar Gaeltachta na Gaillimhe – más é do mhian siúl i measc na gcnoc agus aithne a chur ar an fiadhúlra iontach i gConamara nó aithne a chur ar stair an cheantair agus éachtaint a fháil ar an saol fadó nó fiú bualadh isteach agus féachaint ar cheardaithe ag obair – ní bheidh díomá ort!

Spórt ar Uisce
Is iad na farraigí mórthimpeall cheantar Ghaeltachta na Gaillimhe ceann de na háiteanna is suimiúla ó thaobh tumadóireachta in Éirinn. Faigh amach duit féin cad a luíonn faoi uiscí ciúine tréshoilseach an Atlantigh.
Tá cáil i bhfad agus i gcéin ar Ghaillimh toisc na báid ar a dtugtar Húicéirí na Gaillimhe ar a bhfuil trí shórt acu ann – An Bád Mór – an ceann is mó acu, An Leath Bhád, An Gleiteog agus An Púcán, an ceann is lú. Tá cúrsaí seoltóireachta ar na báid seo á chur ar fáil i gcúpla áit ar fud na Gaeltachta.