Skip to Main Content

Marcaiocht Capall i nGaeltacht na Gaillimhe

Ireland Map
Ionad Eachrach Thóin na Brocaí
Suite 2.5 km ó Chathair na Gaillimhe, is áit aoibhinn í seo do lucht falróide. Is féidir radharc taibhsiúil ar an Aigéan fiáin Atlantach, ar Oileáin Árann a bhfuil cáil ar fud an domhain orthu agus ar an mBoireann a fháil anseo agus duine ar falróid trí shléibhte agus ghleannta Chonamara. Tá capaill agus capaillíní ann a oireann do thosaitheoirí agus do mharcaigh a bhfuil taithí mhaith acu. Déantar freastal ar dhaoine aonair, ar ghrúpaí agus ar leanaí gan tionlacan.

Déan Teagmháil:
Teil/Tel: 091 526553 Facs/Fax: 091 527579

« Ar aisIonad Marcaíochta an Roisín
Tá an t-ionad earcach seo suite in aice le Bóthar na Trá ag Cuan Roisín. Tá deis fhairsing marcaíochta ar an trá, cúrsa trasna tíre agus falróid timpeall Chuan Roisín le fáil ag an ionad seo.

Déan Teagmháil:
Teil/Tel: 091 521285 Facs/Fax: 091 524284

« Ar aisIonad Eachrach Chros na hAille
Suite i mBaile Locha Riach, tairgeann Ionad Eachrach Chros na hAille réimse falróidí a chlúdaíonn Conamara, an cósta agus roinnt bealaí trastíre.

Déan Teagmháil:
Teil/Tel: 091 841216

« Ar aisIonad Eachrach Bhaile Chláir
Tá an t-ionad seo suite ar 7 ha de thalamh feirme tipiciúil i nGaillimh agus tairgeann sé cúrsa aiteasach trasna tíre agus meascán de dhisciplíní a bheidh oiriúnach do gach leibhéal cumais. Tá fáinne aclaíochta iontach faoi dhíon ann agus ullmhaítear daltaí do scrúduithe BHS. Cuirtear cóiríocht ar fáil sa teach feirme agus tá gailearaí mór le saoráidí lónadóireachta ag na stáblaí chomh maith.

Déan Teagmháil:
Teil/Tel: 091 798289 Facs/Fax: 091 761221

« Ar aisIonad Marcaíochta Rockmount
Is é Rockmount, a bunaíodh i 1972, an scoil marcaíochta faoi dhíon is mó agus is faide bunaithe in iarthar na hÉireann. Buanaíonn custaiméirí cairdeas go tapa agus filleann siad arís agus arís eile. Tá an fáinne aclaíochta faoi dhíon oiriúnach do léimneach capall, do chapaill taispeántais, &rl. Tá ceachtanna grúpaí agus ceachtanna aonair ar fáil agus déantar freastal ar gach leibhéal caighdeáin.

Déan Teagmháil:
Teil/Tel: 091 798147 Facs/Fax: 091 798147

« Ar aisScoil Mharcaíochta Clonboo
Suite leathbealaigh idir Cathair na Gaillimhe agus Áth Cinn, tugann Scoil Mharcaíochta Clonboo deis marcaíochta ar chapall i sráideanna suaimhneacha tuaithe, as a bhfuil radharcanna ar Loch Coirib. Tá sé sin oiriúnach do thosaitheoirí agus do mharcaigh a bhfuil saintaithí acu araon. Áirítear ar na saoráidí manege, stáblaí agus seomraí feistis.

Déan Teagmháil:
Teil/Tel: 091 791362

« Ar ais Stáblaí Ard Aoibhinn
Tá Stáblaí Ard Aoibhinn suite i dTuar Mhic Éadaigh i gceantar Gaeltachta Mhaigh Eo, in aice le Gaeltacht na Gaillimhe. Is ionad marcaíochta fheirm oibre é, a thairgeann cóiríocht chónaitheach agus féinlónadóireachta. Is féidir le duine taitneamh a bhaint as réimse radharcanna áille agus fiadhúlra Shliabh Phartraí ar mhuin capall. Is ábhar bróid é capaillín Chonamara ina stábla chomh maith le rogha de chineálacha láidre Capaill Seilge Éireanacha.

Déan Teagmháil:
Teil/Tel: 092 44009

« Ar ais