Skip to Main Content

Siul agus Rothaiocht

Ireland Map
The Gael Saoire An Bealach Thiar - The Western Way
Téann cuid den Bhealach Thiar trí Ghaeltacht na Gaillimhe ó Uachtar Ard go dtí an Líonán. Tosaíonn an bealach seo ag Uachtar Ard agus leanann sé tríd Dúiche Sheoigheach ar feadh bhruach Loch Coirib chomh fada leis an Mám. Ón Mám leanann sé slí ar leibhéal íseal trí raonta grianchoichíte Shléibhte Mhám Tuirc agus na mBeanna Beola, sula dtéitear anuas le fána chuig gleann domhain, caol an Chaoláire Rua agus nasctar leis an mBealach Thiar (Maigh Eo) in aice an Líonáin.

Mionsonraí na Slí:
Uachtar Ard, An Mám, Máimín, Eidhneach, Toorenaconna, an Líonán.
Fad Iomlán: 50 km/31 míle.
I gcomhair leabhráin agus léarscáile mionsonraithe a imlíníonn an Bealach Thiar déan teagmháil le d’oifig turasóireachta áitiúil.

« Ar aisThe Gael Saoire Turais Rothaíochta Ghaeltacht Chonamara
Cuireann Turais Rothaíochta Ghaeltacht Chonamara turais rothaíochta seachtaine ar fáil timpeall chúlbhóithre tuaithe Chonamara. Cónascann pacáiste rothaíochta uaschaighdeánach an chuid is fearr de radharcanna, de fhlaithiúlacht agus de chóiríocht na hÉireann. Is 45km/30míle ar an meán achar na rothaíochta ach tá roghanna níos faide ar fáil.

Mionsonraí na Slí:
Teil/Tel: 095 33618/33542
Ríomhphost/Email: ardmorew@iol.ie

« Return to listingThe Gael Saoire Bealach na Gaeltachta - Slí Chonamara
Is cianbhealach siúil 240 km (150 míle) é Bealach na Gaeltachta – Slí Chonamara a forbraíodh go dtí caighdeán an Bhealaí Náisiúnta-Bealaí Marcáilte. Is féidir rochtain a fháil ar Shlí Chonamara ó bheagnach aon phointe ar feadh a bhealaigh agus tá níos mó ná 150 soláthróirí ceadaithe cóiríochta, lena n-áirítear Óstáin, Tithe Aíochta, B&B, Brúnna, Féin-Lónadóireacht agus láithreáin Carabhán/Campála, ar feadh na slí. Is faoin tuath atá an bealach den chuid is mó ach téann níos lú ná 10 km de trí cheantar stairiúl na Gaillimhe agus trí imeall na Cathrach rud a thugann an siúlóir chuig ceantair stairiúla mar An Póirse Caoch agus an Cladach. A luaithe a bhítear lasmuigh den chathair, faoin tuath i gConamara, lúbann an tsiúlóid seo a bealach trí mhóintigh shíoraí agus ar feadh cosáin chladaigh ar chósta Chuan na Gaillimhe. Nascann sé leis an mBealach Thiar i dtuaisceart Chonamara ag Uachtar Ard agus in nGleann na hEidhní.

Mionsonraí na Slí:
Cathair na Gaillimhe, An Spidéal, An Cheathrú Rua, Ceantar na nOileán, Ros Muc, Sraith Salach agus Uachtar Ard. Fad iomlán: 240 km/150 míle. I gcomhair leabhráin agus léarscáile mionsonraithe a imlíníonn Bealach na Gaeltachta déan teagmháil le d’oifig turasóireachta áitiúil.

« Return to listingIonad Siúlóide Chonamara
Oibríonn Ionad Siúlóide Chonamara clár siúlóidí treoraithe leath lae agus turais lae iomláin i rith shéasúr an tsamhraidh. Taiscealaíonn na siúlóidí sin oidhreacht agus tírdhreach phortaigh, shléibhte agus oileáin Chonamara. Tá saoire féinthreoraithe ar fáil chomh maith trí Chonamara agus a chuid oileáin ina mbíonn radharcanna ar sléibhte fiáine, agus a théann ar chóstaí garbha agus ar oileáin áille. Is féidir leis an tsaoire sin a bheith ó cheithre lá go dtí ocht lá.

Dean teangmhail:
Teil/Tel: 095 21379 Fax/Facs: 095 211845
Idirlíon/website: www.walkingireland.com

« Return to listing