Skip to Main Content

Taisteal

Ireland Map
Gaeltacht na Gaillimhe... Conas Dul Ann

Tá mórbhóithre den scoth ag dul chuig Cathair na Gaillimhe, an Bealach Isteach chuig Gaeltacht na Gaillimhe agus Oileáin Árann, as gach mórionad iontrála go hÉirinn.


Rochtain i mBus

Cuireann Bus Éireann, City Link, Nestors agus oibritheoirí príobháideacha eile rogha seirbhís bus ar fáil idir Gaillimh, Baile Átha Cliath agus ceantair/suímh eile ar fud na hÉireann. Is ann do cheangail bus chuig príomhshráidbhailte i nGaeltacht na Gaillimhe.


Rochtain tríd an Aer - Aerfort na Gaillimhe

Soláthraíonn Aerfort Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath seirbhís chuig Aerfort na Gaillimhe. Ní thógann sé ach 40 nóiméad eitilt ó Bhaile Átha Cliath go Gaillimh.


Rochtain ar Iarnród

Oibríonn Iarnród Éireann roinnt traenacha ar bhonn laethúil idir Baile Átha Cliath agus Gaillimh sa dá threo.


Budget Cíos Charranna Éire

Lonnaithe i mBaile Átha Cliath, sa tSionainn, i Corcaigh, i nGaillimh, i gCnoc Mhuire, i gCiarraí, i gCill Áirne agus in aerphoirt agus i lár cathrach ar fud na hÉireann.