Skip to Main Content

Do Chuairteoiri

Ireland Map
Achaidh Céide - Ionad Cuairteoirí
Is fiú go mór cuairt a thabhairt ar an Ionad Chuairteoirí ag Achaidh Céide. Anseo is féidir thú féin a mhaosú san tírdhreach réamhstairiúil, san léargas de bhrat portach nádúrtha agus na h-ailltreacha dramatúla ar an gcósta. Siad seo (Achaidh Céide) na córais achaidh is sine a thangthas orthu riamh, os cionn chúig go leith míle bliain d’aois.

Déan Teagmháil:
The Céide Fields Visitors Centre. Tel: 096 - 43325

« Ar aisAn Seanscoil
Áit sár-mhaith í seo mar ionad thagartha le stair, agus béaloideas na háite a fhoghlaim. Anseo tá amhráin, scéalta, logainmneacha, (os cionn 4,000 acu agus iad ar léarscáileanna), sean tradisiúin agus go leor eolais suimiúil le fáil.

Déan Teagmháil:
Comhar Dún Chaocháin. Tel: 097 88082.
R-phost/Email: dunchaochain@eircom

« Ar aisBaile Uí Fhlannghaile, Poll a' tSomhais
Tá sé lonnaithe in áit álainn, ionad cniotála le flúirse éarraí cniotáilte sa siopa ceardaíochta, bialann agus ionad éanacha allta.

Déan Teagmháil:
Teil/Tel: 097 84607

« Ar aisIonad Deirbhle, Ionad Oidhreachta Dheirbhle.
Tá an-chuimse eolais ar bhéaloideas áitiúil, seandálaíocht, stair agus saol na ndaoine san am atá caite ar fáil anseo. Tá fuinneog sainniúil 10 dtroigh ar airde ag léiriú scéal Naomh Dheirbhle san Ionad seo. Macasamhail is ea an fhuinneog seo de fhuinneog in Eaglais réamh-Normánach ag an bhFál Mór.

Déan Teagmháil:
Teil/Tel: 097 85790

« Ar aisÉisc Oileán Iolra
Bunaíodh an tionscal seo ós cionn 30 bliain ó shoin. Is fiú cuairt a thabhairt air agus tú i nDú Thuama agus is féidir do thart a shásamh sa teach tábhairne taobh leis nó béile den bhradán deataithe a chaitheamh.

Déan Teagmháil:
Éisc Oileán Iolra, Dú Thuama. Teil/Tel: 097 86820 / 86829

« Ar ais Ionad Saol na Tuaithe, Béal Fearsad
Tá teaichín traidisiúnta anseo a bhfuil taispeántas ann de shaol na ndaoine in Acaill san am fadó. Tugtar ranganna ar dhéanamh ciseáin anseo.

Déan Teagmháil:
Teil/Tel :098 45504

« Ar ais