Skip to Main Content

Galf

Ireland Map
Galf Chúrsa an Chairn
Le bord an Aigéan Atlantaigh in Iorras tá dumhaigh arda gainmhe, agus anseo atá Galf Chúrsa an Chairn lonnaithe, machaire galf ocht bpoll déag de chaighdeán curaidh. Tá teeanna ardaithe, poill uisce, abharacha, mínligh le casadh iontu agus chuile rud leis an imreoir galf a spreagadh agus a chaighdeán imeartha a mheas. Par 72.

Déan Teagmháil:
Teil/Tel: 097 82292
Fasc/Fax: 097 81477
email: carngolf@iol.ie

Web: http://www.carnegolflinks.com

« Ar aisClub Galf Acila
Naoi bpoll atá sa machaire gailf seo agus é suite i dtimpeallacht álainn de chuid Acla. Par 35.

Déan Teagmháil:
Club Gailf Acla, An Caol, Acaill. Teil/Tel: 098 43456

« Ar aisClub Galf Maolraithní
Ní mór don imreoir gailf a bheith an-chruinn len a chuid buillí ar an gcúrsa 9 bpoll seo.

Déan Teagmháil:
Club Galf Maolraithní, Maolraithní. Teil/Tel : 098 36262

« Ar ais