Skip to Main Content

Gniomhaiochtai

Ireland Map

Do Chuairteoirí
Tá mórán ar fáil don chuairteoir i nGaeltacht Mhaigh Eo. Leis na háiseanna iomadúla agus na háiteanna suimiúla atá ann, bí cinnte go mbainfidh tú taitneamh as do thuras.
Tá saibhreas staire sa cheantar seo, ceantar a bhfuil timpeallacht nádúrtha suntasach ann, le blaise den bhéaloideas agus den amhránaíocht ann duit.

Galf
Tá sár chúrsaí gailf ar fáil don chuairteoir in iarthar na hÉireann, cúrsaí a ndearnadh forbairt orthu as an dtírdhreach álainn nádurtha. I nGaeltacht Mhaigh Eo tá radharcanna fíor álainn, timpeallacht neamh-thruaillithe agus sásamh dóibh siúd a ghlacann le dúshlán sa chluiche galf.

Slat Iascaireacht Farraige
Tá naoi gcinn déag is fiche de chineálacha éagsúla iasc le fáil sa bhfarraige amach ó chósta Iorrais, an ceantar is fearr slat-iascaireacht farraige ar chósta na hÉireann. Ceaptar gurb é Béal an Mhuirthead ceann de na hionaid slat-iascaireachta is fearr in Éirinn. Taobh ó dheas tá cuan foscúil an Fhóid Duibh agus taobh ó thuaidh cuan foscúil eile - Cuan an Inbhir agus is féidir báid cáilithe agus ceadaithe le haghaidh slat-iascaireacht a fhostú le scipéirí a bhfuil sean taithí acu ar shlat iascaireacht farraige. Tugann an flúirse oileán foscadh ón ngaoth agus taitneamh don slat-iascaire in Acaill. Ó thuaidh ó oileán Acla trasna ón bhFód Dubh, tá an-iascaireacht agus iascaireacht siorc chomh maith.
Tá báid cáilithe le haghaidh slat-iascaireacht lonnaithe sna ceantracha Gaeltachta len a gcuid scipéirí. Is féidir iad a fhostú ar feadh lae nó leath lae. Tá siopa fearas iascaireachta agus baoití i mBéal an Mhuirthead.

Caitheamh Aimsire ar Uisce
Is cuid tábhachtach de Ghaeltacht Mhaigh Eo uisce glan neamhthruallaithe an Aigéin Atlantaigh. Don té a bhfuil suim aige i gcaitheamh aimsire ar an uisce tá sé le fáil in Iorras nó in Acaill. Tá na mílte fada de thránna fada, órdha sa dá phríomh chuan in Iorras, siad sin Cuan an Fhóid Dhuibh agus Cuan an Inbhir agus rogha de fharraige ciúin nó tonnta móra mar atá ag Trá Eannach. Tá cáil ar an gceantar mar áit thumadóireachta, seoltóireacht, curachóireacht, dul sa mbruth le clár toinne, tránna slán sábháilte do pháistí agus teagasc snámha ar fáil dóibh. Is féidir suaimhneas chuan Dú Éige nó bruth glórach Dhú Goirt a bheith agat in Acaill. Moltar go gcinnteofaí roimhré leis na hionaid spóirt uisce faoina gcáilíochtaí agus árachas.

Siúlóidí, Rothaíocht agus Eachrach
Is de shiúl cos, rothaíocht nó ar mhuin capaill an chaoi is fearr le Gaeltacht Mhaigh Eo a thaiscéaladh. Tá go leor éagsúlacht ar fáil don taistealaí. Tig leat siúl, rothaíocht nó sodar ar na mbóithríní nó na cúrsaí forbartha agus taitneamh a bhaint as na portaigh, machairí, dumhaigh gainmhe, sléibhte, ailltreacha, tránna gainmheacha agus uaimheanna creagacha agus ag an am céanna do chuid scamhóg a líonadh le haer úr glan ón dtimpeallacht neamh-thruaillithe. Tá an-mhéid agus an-éagsúlacht siúlóidí gearra, siúlóidí sléibhe, agus cúrsaí raonaithe ar fáil i gContae Mhaigh Eo, cúrsaí réidhe nó dreapadóireacht sléibhte, bíodh do rogha agat. Is cuma cén cúrsa a ghlacas tú beidh tírdhreach fíor-álainn le feiceáil agat agus tú beagnach leat féin.

Iascaireacht Locha agus Abhna
Tá ceithre loch i gContae Mhaigh Eo a bhfuil cáil i bhfad is i gcéin orthu mar gheall ar an feabhas atá iascaireacht an bhric rua – Loch Conn, Loch Cuilinn, Loch Cearra agus Loch Measca. Chomh maith leis na locha sin tá roinnt mhaith locha beaga agus aibhneacha a bhfuil éagsúlacht iascaireachta iontu. Tá locha beaga thuas ins na sléibhte in áiteacha iargúlta agus locha eile a ndéantar bainistíocht orthu agus ina scaoiltear amach bric óga chuile bhliain.