Skip to Main Content

Corcaigh

Ireland Map
Gaeltacht Mhuscraí agus Cléire
Gabhann an bóthar ó Chorcaigh gleann na Laoi siar, thar Charraig an Droichid go dtí Maigh Chromtha ar bhruach an tSuláin, lámh leis an áit ina dtéann an Sulán isteach i Laoi na sreabh. Ba leis na Cárthaigh Carraig an Droichid tráth. Ann, i 1650, a chroch saighdiúirí Chromail, le srian a chapaill féin, an tEaspag Mac Aogáin. Níos faide siar ná Maigh Chromtha tá Gaeltacht Mhúscraí neadaithe isteach ó bhóthar Chill Airne, thar Carraig an Phúca (Caisleán ón 15ú haois) agus an bóthar go hInse Geimhleach, Béal Átha an Ghaorthaidh agus Guagán Barra.

Oileán cnocach is ea Cléire. Tá idir fhaillteacha arda áilne agus cuasa uaigneacha a thugadh fothain do sna hiascairí fadó timpeall an chósta. Tá dhá thrá aoibhinn phúróige ann, Inníor agus Trá Dún Chléire chomh maith le mórán áiteanna atá suimiúil ó thaobh staire, seandálaíochta agus dinnseanchais.