Skip to Main Content

Teamhair na Ri - Cnoc Rioga

Ireland Map
The Gael Saoire Teamhair na Rí - Cnoc Ríoga
Is minic cuairteoirí ón iasacht ag rá gurb ionann turas ar an tír seo agus múscailt domhínithe mothúcháin. Rud is ea é a thugann ar chuairteoirí teacht anseo arís agus arís eile. Déan do mhachnamh ar shaoire Gaeltachta i Ráth Cairn agus Baile Ghib, éist le daoine ag labhairt na Gaeilge, tabhair turas ar Theamhair na Rí agus níl aon cheist ach go dtiocfaidh an mothúchán ar leith seo chugat mar is beo anseo inniu spiorad na gcultúr ársa a chleacht Gaela fadó fadó. Tá Teamhair na Rí ina fhianaise ar eachtraíocht na maithe agus na móruaisle in Éirinn anallód, ar thuas seal agus ar thíos seal, ar laochra agus ar ghaiscígh, ar ríthe agus ar thaoisigh. Ar Cnoc diamhair seo na Rí tá teanga, stair, traidisiún agus béaloideas Gael fite ar a chéile.

« Ar ais